درباره فعالیت های تیم ما

تیم امنیتی دژافزار داده بان سبلان سریر در راستای افزایش دانش ایمن‌سازی سایبری حوزه IT و OT دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها، ادارات و شرکت برگزار می‌کند.

products gif
services gif
courses gif